Още от самото начало, ФА Супер Старс се ангажира да инвестира в подобряване на материалните бази на детските градини , с които работи, чрез изграждането на мини-футболни игрища. Първият ни проект беше реализиран тази година в ЦДГ Марица.

Целта на ФА Супер Старс е поетапно да изгради възможно най-много тренировъчни игрища в детските градини и да популяризира футбола сред възможно повече деца.

За нас

 

Супер Старс е първата футболна академия в гр. Пловдив, която е достъпна за всички деца. Футболната академия е основана през 2010 г. от Михаел Ангелов

Академията продължава да обхваща деца от най-ранна детска възраст и успешно реализира своята дейност във всички райони на гр. Пловдив.

Контакти

 

Телефон:  0896 71 59 10 | 0896 71 59 12
Email:     info@fasuperstars.com
гр. Пловдив 4023, ж.к. Тракия, бул. Шипка, ТЦ “Сани”, ет.2