История


Супер Старс е първата футболна академия в гр. Пловдив, която е достъпна за всички деца. Футболната академия е основана през 2010 г. от Михаел Ангелов по инициатива на родителите, чиито деца са посещавали заниманията по футбол в детските градини. Окуражен от родителите, Михаел Ангелов продължава работата си с деца и в училищна възраст.
Вече 4 години академията продължава да обхваща деца от най-ранна детска възраст и успешно реализира своята дейност във всички райони на гр. Пловдив. В тази насока сме организирали и участвали официално в голям брой турнири, първенства и различни мероприятия, както самостоятелно, така и с подкрепата на БФС и Община Пловдив.
Михаел Ангелов е студент по физическо възпитание в ПУ ”Паисий Хилендарски”, 4-та година. Също така е завършил треньорската школа на БФС и притежава лицензи C и B. Той е работил в продължение на 4 г. като треньор по футбол към водеща фирма за допълнителни дейности в детските градини, където се е доказал като успешен преподавател и е натрупал богат личен опит в работата с деца.
Треньорите, които упражняват футболната дейност в детските градини, освен М. Ангелов са млади, високо квалифицирани и мотивирани специалисти с дълъг опит.

Цел


Целта на ФА Супер Старс е да популяризира спорта и по-конкретно футбола, както и подобряване на здравето, изграждане на дисциплина, отговорност и психическо съзряване на подрастващите.
Стремежът ни е да предложим съобразени с възрастта на децата игри, упражнения и тренировки, които да създадат у тях трайно и положителнo отношение към занимания със спорт. В допълнение, нашата методика акцентира върху бъдещата подготовка на нашите кадри, а не върху резултатите. Смятаме, че чрез правилния подход, отношението на нашите треньори към децата и цялостната политика на академията, резултатите ще дойдат неизменно.

Задачи


Задачите, които сме си поставили са:
– Да подкрепим трениращите при нас деца в развитието на техния човешки и спортен потенциал, подпомагайки изграждането им като личности;
– Подготовка на играчи за представителните отбори на ФА Супер Старс;
– Да помогнем за възраждането на масовия спорт в България; – Организиране на социално-отговорни мероприятия с образователна цел

За нас

 

Супер Старс е първата футболна академия в гр. Пловдив, която е достъпна за всички деца. Футболната академия е основана през 2010 г. от Михаел Ангелов

Академията продължава да обхваща деца от най-ранна детска възраст и успешно реализира своята дейност във всички райони на гр. Пловдив.

Контакти

 

Телефон:  0896 71 59 10 | 0896 71 59 12
Email:     info@fasuperstars.com
гр. Пловдив 4023, ж.к. Тракия, бул. Шипка, ТЦ “Сани”, ет.2